Sportorvos

Sportorvosi vizsgálatot NEM végzünk. Egyesületben sportoló vagy versenyszerűen táncoló gyermekek részére sportorvosi ellátás a Semmelweis Kórházban biztosított, beutalókat is ott kell kérni. Az ellátás térítésköteles. Időben érdemes gondoskodni a sportorvosi vizsgálatról, mert enélkül gyermekük nem versenyezhet.

Előjegyzés hétköznaponként:

  • 11:00 - 12:00 között
  • 46 / 555-678 mellék: 31256

 

 

A 2004. évi I. törvény a sportról szerint a versenyzőnek versenyengedéllyel kell
rendelkeznie,amely sportágtól függetlenül tartalmilag és formailag egységes.(3.§(1)).
A sportszövetség a szabályzatában meghatározottak szerint lehetővé teheti, hogy az általa,
illetve a közreműködésével kiírt vagy szervezett versenyen az amatőr- és a szabadidő-
sportoló egy versenyre (mérkőzésre) szóló versenyzési engedéllyel (rajtengedély) részt
vegyen. (3.§(2))
A versenyengedély – ha a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
szóló kormányrendelet kivételt nem tesz – csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait
tartalmazó dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes.(3.§(4)).

A 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi
hálózatról meghatározza a versenyzőt, a szabadidős sportolót (a továbbiakban együtt:
sportoló) ellátó, egészségügyi szolgáltató feladatait. Ezt a szolgáltatót a kormányrendelet
sportorvosként nevesíti,feladatai az alábbiak:
5. § A sportorvos a sportegészségügyi ellátás keretében:
a) az egyes sportágakban – az OSEI szakmai irányelvei alapján – elvégzi a versenyző és a 13.
§ (1) bekezdésében meghatározott sportszakember sportorvosi vizsgálatát;
b) szakmailag indokolt esetben kiegészítő vizsgálatokat végez a versenyző
megbetegedésének és sérülésének megelőzése, továbbá – amennyiben az adott
intézményben gyógyító-megelőző ellátás is zajlik – kezelése és rehabilitációja érdekében;
c) meghatározza a versenyző teljesítőképességét az adott sportágban;

 

A Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a sportorvosi alkalmassági- és
szűrővizsgálatokról rendelkezik arról,mely szakemberek,milyen vizsgálatok elvégzése után
állíthatnak ki versenyzéshez szükséges orvosi engedélyt.

Megállapítások:
1. A házi gyermekorvos tevékenységi körébe egészségügyi, vagy szakmai alkalmasságot
megállapító tevékenység nem tartozik.
2. Az egyes speciális iskolákba történő felvételhez történő alkalmasság megítélése a
speciális feltételek, terhelés ismeretében a fogadó intézmény iskola orvosának a
feladata.
3. Az egészségügyi törvény a sporttal kapcsolatos teendőket a sportegészségügyi
gondozás körében határozza meg.
4. A versenyzőt és a szabadidős sportolót ellátó orvost kormányrendelet sportorvosként
nevesíti.
5. A sportegészségügyi gondozás az alkalmasság megítélésére irányul, ennek érdekében
szakmai ajánlásban meghatározott vizsgálatok elvégzését, elrendelését igényli, az
alkalmasságról megfelelő szakképesítéssel rendelkező orvos szakvéleményt ad. A
vizsgálatok elvégzéséhez szakmai és eszközös minimumfeltételeket határoz meg.
6. A házi-gyermekorvos alapellátási tevékenységi körében sporttal kapcsolatos
feladatok nevesítésre nem kerülnek.Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
minimumfeltételek nem adottak (pl.EKG).A normálistól eltérő fejlődés kiszűrésére
nem kötelező szűrővizsgálatok elvégzése szolgál.
7. Az OSEI-vel kötött szerződéssel, külön tevékenységi körben végezhet a házi
gyermekorvos sportegészségügyi tevékenységet.
8. Testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel, testneveléssel,
sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása az iskolaorvosi
tevékenységek között szerepel,ez azonban csak tanácsadást jelent (1997 évi CLIV
Törvény 43.§ (1) d.)),alkalmasság vizsgálatok végzését nem,a szükséges
minimumfeltételek itt sem adottak. Az iskolaorvos kötelező feladata a 2 évenkénti
szűrővizsgálatok végzése,a kiszűrt esetek további szakorvosi vizsgálatának
biztosításával.
9. A terhelhetőséget meghatározó, rejtett betegségeket kizáró orvosi tevékenység a
sportorvos feladata ,kompetenciája és felelőssége.