Tüdőszűrő

TÜDŐSZŰRŐ – munkához szükséges alkalmassági

vizsgálat keretében

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 10. § d, db pontjai és a fenti szabályok
figyelembe vételével 40 éves életkor alatt
térítésmentesen tüdőszűrő vizsgálat nem végezhető,
továbbá foglalkozás-egészségügyi alkalmassági
vizsgálat céljából történő mellkas röntgen vizsgálat
végzésére is csak orvosi beutalóval kerülhet sor, a
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján
meghatározott 1700 Ft térítési díj ellenében.

A térítési díj fizetési kötelezettség alól kivételt jelen, ha a vizsgálatra
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés
a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben (szakközépiskola,
vagy a szakiskola, beleértve a speciális szakiskolát és a
készségfejlesztő speciális szakiskolát is) vagy felsőoktatási
intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági
vizsgálatai céljából kerül sor.

A foglalkozásegészségügyi célból végzett tüdőszűrő
vizsgálatra kizárólag a foglalkozás-egészségügyi
szakorvos (üzemorvos) adhat beutalót (háziorvos
nem!), és az orvosi beutalóval végzett vizsgálatnál is
fizetni kell!